Programma's

P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit

P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit

Wat willen we bereiken ?

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen/ Sustainable Development Goals

Visie

Natuur en groen
Onze gemeente blijft één van de mooiste gemeenten van Nederland met veel en veelzijdige natuur: het strand, de duinen, het agrarisch landschap, de vele landgoederen en parken. We beschermen de unieke, grote biodiversiteit in onze Natura 2000-gebieden en we bieden inwoners en bezoekers rust en ruimte om te ademen. De afgelopen jaren hebben inwoners en bezoekers onze natuur steeds beter weten te vinden. Soms een beetje té goed: het is op momenten erg druk in onder andere Meijendel. Om de natuur te beschermen en de natuurbeleving intact te houden, willen we de recreatiedrukte beperken. Daarom stimuleren we dat andere gebieden in en om Wassenaar heen aantrekkelijker worden voor extensieve recreatie. Zo kunnen recreanten zich beter spreiden en neemt de druk af, waar momenteel op een aantal plekken in Wassenaar al sprake van is. Ook zetten we in op de kwaliteit van onze landgoedparken. We doen dit door de parken te herstellen die in gemeentelijk bezit zijn. Verder gaan we aan de slag met ecologische verbindingszones, zodat versnipperde natuurgebieden verbonden worden. En om de gehele buitenruimte goed te onderhouden wordt er een impuls gegeven aan het beheer ervan.

Economie
Niet alleen natuur en groen zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving. Een levendig centrum, een mooi strand en een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat dragen daar ook aan bij. Zo is er voor ieder wat wils die in Wassenaar wil wonen, werken en/of recreëren. Daarom gaan we aan de slag met een nieuw centrumplan. Daarover is in het vorige programma al geschreven. Ook gaan we starten met een nieuwe 'Strandvisie'. Daarnaast willen we meer inzicht in de bezoekers van Wassenaar. Daarom zetten we een digitaal nachtregister op en vernieuwen we het beleid op het gebied van 'Bed and Breakfasts'.

Verkeer
Wassenaar moet een goed bereikbare gemeente zijn met veilige wegen en straten voor iedere weggebruiker. We gaan sluipverkeer tegen en de fietser komt centraal te staan. Dit zorgt voor minder drukte op de autowegen, draagt bij aan meer vitaliteit én zorgt voor minder uitstoot.
We zetten stappen in de invoering van 30 km/uur binnen de gehele bebouwde kom (met uitzondering van de Wittenburgerweg en het traject Stoeplaan–Groot Haesebroekseweg tot aan de Papegaaienlaan). Hiermee neemt het sluipverkeer af en neemt de verkeersveiligheid toe. Ook gaan we de mogelijkheden onderzoeken voor de invoering van venstertijden voor vrachtverkeer. Naast vergroting van de verkeersveiligheid, kan dat ook bijdragen aan minder drukte op de weg tijdens spitsuren.

Duurzaamheid
Op het gebied van energie en warmte zetten we de transitie door en volgen we de landelijke ambities. In Wassenaar moet de productie van afval omlaag. Samenwerking met inwoners en organisaties is hierbij essentieel. De nadruk vanuit de gemeente ligt daarom op informeren, stimuleren en faciliteren.

Doelstellingen

  1. We komen actief op voor het behoud en de versterking van de identiteit en kwaliteiten van Wassenaar op het gebied van cultuur-, natuur- en landschapswaarden en het tevens vitaal, toekomstbestendig en toegankelijk houden daarvan.  
  2. We versterken het economisch vestigingsklimaat. 
  3. We brengen het onderhoudsniveau van de openbare ruimte omhoog. 
  4. We houden Wassenaar toekomstbestendig en zetten in op energie-, warmte- en watertransitie. Ook besteden we aandacht aan klimaatadaptatie om de schade door extreem weer te beperken (hitte, droogte, wateroverlast of overstromingen). 
  5. De hoeveelheid afval die in Wassenaar geproduceerd wordt moet naar beneden. Ook hier geldt de aanpak van informeren, stimuleren en faciliteren. 
  6. We vergroten de verkeersveiligheid, stimuleren het gebruik van de fiets en maken Wassenaar minder aantrekkelijk voor sluipverkeer. Ook maken we ons sterk voor een andere inrichting van de N44. 
  7. We houden ons aan onze wettelijke verplichtingen en we voeren ons vastgestelde beleid uit. 
Deze pagina is gebouwd op 11/22/2022 15:59:44 met de export van 11/22/2022 15:46:33