Programma's

P3 Bestuur en middelen

P3 Bestuur en middelen

Wat willen we bereiken ?

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen/ Sustainable Development Goals

Visie
Wassenaar kent een langdurig stabiel gemeentebestuur. De financiën van de gemeente zijn gezond en de houding van het bestuur is conserverend met zorgvuldige investeringen en zonder schulden. Mede doordat Wassenaar een financieel krachtige gemeente is, behoudt ze haar zelfstandigheid.

De lasten voor inwoners worden bepaald door de door hen gewenste activiteiten en diensten. De inwoners zijn bereid hiervoor te betalen, wetend dat hun geld goed wordt besteed. De gemeente gaat prudent om met de financiën en hanteert als ijkpunt een blijvend schuldenvrije positie.
Alle overheidsgebouwen zijn klimaatneutraal.

Het contact met onze gemeente, of dat fysiek is of digitaal, moet laagdrempelig, makkelijk en snel zijn.

Het gemeentebestuur is transparant en communiceert duidelijk en eerlijk over de rol van de lokale overheid en over de mogelijkheden en onmogelijkheden. De interactie tussen de inwoners en de gemeente is daardoor optimaal, met volop participatie bij de vorming van beleid, ook door jongeren.

Doelstellingen

  1. Het contact met onze gemeente, of dat fysiek is of digitaal, is laagdrempelig, makkelijk en snel. Dat vergt voldoende ambtelijke capaciteit en aandacht van de organisatie.
  2. Alle kerntaken van de gemeente worden uitgevoerd door medewerkers in vaste dienst.
  3. De gemeente is financieel gezond en de P&C producten zijn zo realistisch mogelijk en in evenwicht.
  4. De activa, die geen relevantie hebben voor de maatschappelijke taken van de gemeente worden afgestoten.
  5. Het monumentale raadhuis De Paauw zal conform het besluit uit de vorige raadsperiode worden opgeknapt.
  6. Verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.
Deze pagina is gebouwd op 11/22/2022 15:59:44 met de export van 11/22/2022 15:46:33