Financiële begroting

Mutaties reserves per programma

Tabel 12.4 - Reservemutaties per programma

Begroting 2023

Begroting 2023

Begroting 2023

(bedragen x € 1.000)

Onttrekking

Toevoeging

Mutaties

P1 Veiligheid en Handhaving

-

-

-

P2 Mens en Maatschappij

-

-

-

P3 Bestuur en Middelen

500

-

500

P4 Fysieke leefomgeving

-

-

-

P5 Natuur, Klimaat en Mobiliteit

-

-

-

Totaal mutaties reserves

500

-

500

Meerjarenbeeld mutaties reserves per programma

Progr.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

2023

2024

2025

2026

3

Opbouw budget nieuwe organisatie

500

-

-

-

4

Sanering gemeentewerf

-

1.000

-

-

Totaal (per saldo onttrekking)

500

1.000

-

-

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2022 15:59:44 met de export van 11/22/2022 15:46:33