Bijlagen

Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

2022-2026                     per 31 december

2022

ringen 2023

ringen 2023

2023

ringen 2024

ringen 2024

2024

ringen 2025

ringen 2025

2025

ringen 2026

ringen 2026

2026

Algemene reserves

Algemene reserve (vrij besteedbaar)

41.734

0

0

41.734

0

-1.000

40.734

0

0

40.734

0

0

40.734

Algemene reserve weerstandsvermogen

8.000

0

0

8.000

0

0

8.000

0

0

8.000

0

0

8.000

Totaal algemene reserves

49.734

0

0

49.734

0

-1.000

48.734

0

0

48.734

0

0

48.734

Bestemmingreserves

BR volkshuisvesting en duurzaamh.

271

0

0

271

0

0

271

0

0

271

0

0

271

BR kunstopdrachten

44

0

0

44

0

0

44

0

0

44

0

0

44

BR Groene buffer

118

0

0

118

0

0

118

0

0

118

0

0

118

BR uitvoering Sociaal domein

708

0

0

708

0

0

708

0

0

708

0

0

708

BR invest sport (beg 17)

118

0

0

118

0

0

118

0

0

118

0

0

118

BR invoering omgevingswet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BR verkeersprojecten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BR egalisatie omgevingsvergunningen

1.653

0

0

1.653

0

0

1.653

0

0

1.653

0

0

1.653

BR grote projecten

2.549

0

0

2.549

0

0

2.549

0

0

2.549

0

0

2.549

BR Groencompensatie Amerikaans Ambassade

483

0

0

483

0

0

483

0

0

483

0

0

483

BR Transitievisies Klimaatakkoord

35

0

0

35

0

0

35

0

0

35

0

0

35

BR Reorganisatie

1.386

0

-500

886

0

0

886

0

0

886

0

0

886

Totaal bestemmingreserves

7.364

0

-500

6.864

0

0

6.864

0

0

6.864

0

0

6.864

Totaal reserves

57.097

0

-500

56.597

0

-1.000

55.597

0

0

55.597

0

0

55.597

Overzicht voorzieningen

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

2022-2026                        per 31 december

2022

ringen 2023

ringen 2023

2023

ringen 2024

ringen 2024

2024

ringen 2025

ringen 2025

2025

ringen 2026

ringen 2026

2026

Voorzieningen verplichtingen, verliezen

Voorz. wachtgeld+pensioenen wethouders

1.150

19

-29

1.141

19

-10

1.150

19

0

1.169

19

0

1.188

Vz warme overdr. reg.overh.buitenonderh.

150

0

0

150

0

0

150

0

0

150

0

0

150

Totaal voorzieningen

voor verplichtingen, verliezen

1.300

19

-29

1.290

19

-10

1.300

19

0

1.319

19

0

1.338

Voorzieningen voor risico's

Totaal voorzieningen

voor risico's

1.300

19

-29

1.290

19

-10

1.300

19

0

1.319

19

0

1.338

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorz. vastgoed

1.494

1.024

-947

1.571

1.024

-1.502

1.094

1.024

-654

1.464

1.024

-1.133

1.355

Voorz. onderhoud wegen

3.585

1.281

-2.500

2.366

1.341

-740

2.967

1.341

-720

3.588

1.341

-800

4.129

Voorz. onderhoud bruggen

99

79

-40

138

84

-45

177

84

-90

171

84

-10

245

Voorz. onderhoud openbare verlichting

638

258

-199

697

268

-312

652

268

-461

459

268

-226

500

Voorz. onderh. verkeersregelinstallaties

950

121

0

1.071

121

-126

1.066

121

-207

981

121

-107

995

Voorz. onderhoud waterwegen

118

72

-30

160

82

0

241

82

0

323

82

0

404

Voorz. onderhoud speeltoestellen

344

153

-164

333

166

-183

316

166

-173

309

166

-186

289

Voorz. onderh. en aanpass. gymnastieklok

150

56

0

206

56

0

262

56

0

318

56

0

374

Gevelfonds subsidie pandeigenaren

76

0

0

76

0

0

76

0

0

76

0

0

76

Totaal

onderhoudsegalisatievoorzieningen

7.454

3.044

-3.881

6.617

3.141

-2.906

6.852

3.141

-2.305

7.689

3.141

-2.463

8.368

Voorziening toek.verv.inv.heffing

Spaarvoorziening riolering

10.652

637

-1.025

10.264

637

-469

10.432

637

-487

10.582

637

-637

10.583

Egalisatievoorziening riolering

0

34

0

34

34

0

68

34

0

102

34

0

136

Egalisatievoorziening afval

236

0

0

236

0

0

236

0

0

236

0

0

236

Totaal

voorziening toek.verv.inv.heffing

10.888

671

-1.025

10.534

671

-469

10.736

671

-487

10.920

671

-637

10.955

Totaal Voorzieningen

19.642

3.734

-4.934

18.441

3.832

-3.385

18.888

3.832

-2.792

19.928

3.832

-3.100

20.660

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2022 15:59:44 met de export van 11/22/2022 15:46:33