Financiële begroting

Toelichting baten en lasten

Tabel 12.1 - Baten, lasten en saldo 2021-2023 per programma

Programma

Rekening

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2021

2022

2023

("-"=nadeel/"+"= voordeel )

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P1 Veiligheid en Handhaving

204

-3.274

-3.070

2.200

-5.353

-3.153

1.101

-4.427

-3.326

P2 Mens en Maatschappij

9.540

-32.357

-22.818

8.741

-33.113

-24.372

7.921

-33.826

-25.905

P3 Bestuur en middelen

49.441

-15.897

33.544

52.696

-18.217

34.479

57.588

-20.259

37.328

P4 Fysieke leefomgeving

2.965

-4.027

-1.061

1.811

-4.614

-2.803

1.501

-3.710

-2.209

P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit

9.788

-15.461

-5.673

10.460

-17.447

-6.987

11.237

-17.233

-5.996

Saldo van baten en lasten

71.939

-71.016

922

75.907

-78.744

-2.837

79.347

-79.455

-108

Onttrekking aan reserves

6.180

0

0

5.932

0

0

500

0

0

Toevoeging aan reserves

0

-5.013

0

0

-2.545

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

1.167

0

0

3.387

0

0

500

Geraamde resultaat programma

78.119

-76.029

2.090

81.839

-81.289

550

79.847

-79.455

392

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2022 15:59:44 met de export van 11/22/2022 15:46:33