Welkom op de site van de begroting van de gemeente Wassenaar.

Let op! De begrotingsbehandeling op 8 en 9 november heeft geleid tot behoorlijk wat wijzigingen op de oorspronkelijk gepresenteerde begroting. Belangrijkste wijziging betreft het terugdraaien van de voorgenomen aanvullende OZB-verhoging van 20%. Hierdoor verminderen de baten met een bedrag van € 2,26 mln. Om deze tegenvaller te compenseren zijn er lastenbudgetten en bijbehorende ambities geschrapt. Voor een actueel beeld van de begroting zijn de aangenomen amendementen van belang, deze zijn hier te vinden. Begroting 2023 / amendementen (onder aan de pagina)

De gemeente Wassenaar zet stevig in op een goede dienstverlening aan onze inwoners. Daar hoort ook bij dat we u op een toegankelijke manier informeren over de inkomsten en uitgaven van onze gemeente. Met deze online begroting maken we op een eenvoudige manier inzichtelijke wat we voor u doen.
Dat doen we aan de hand van een aantal vragen: Wat wil de gemeente bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? En wat mag dat kosten? Stap voor stap gaan we aan de slag met dit digitale traject. En daarbij rekenen we ook een beetje op u. Want u bent tenslotte de gebruiker. Laat u ons het vooral weten als u opmerkingen heeft, of mogelijkheden ziet om onze digitale begroting te verbeteren. Dit kan met een mail aan Gemeente@wassenaar.nl

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2022 15:59:44 met de export van 11/22/2022 15:46:33